Książka „Stres i wypalenie zawodowe u lekarzy – diagnoza, terapia, profilaktyka”

Książka „Stres i wypalenie zawodowe u lekarzy – diagnoza, terapia, profilaktyka” odpowiedzią na aktualne problemy środowiska medyków.

Biuro OIL w Krakowie otrzymało informację o uniwersalnej lekturze dla lekarzy, którzy ze względu na specyfikę swojej pracy są szczególnie narażeni na stres, zwłaszcza teraz, w sytuacji pandemii.

W dobie koronawirusa lekarze, ze względu na liczne obowiązki, zmiany w funkcjonowaniu szpitali, trudne warunki pracy oraz zwiększone ryzyko zakażenia, są szczególnie narażeni na długotrwały stres i związany z nim syndrom wypalenia zawodowego.

Książka „Stres i wypalenie zawodowe u lekarzy – diagnoza, terapia, profilaktyka” wydawnictwa Medical Education napisana przez uznanych ekspertów, przedstawia czynniki ryzyka i konsekwencje tego zjawiska, przede wszystkim zaś omawia kompleksowo sposoby radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Autorzy prezentują badania na temat wypalenia zawodowego, a także przytaczają historie wybranych osób dotkniętych tym problemem i poddają je analizie.

Monografia jest doskonałym przewodnikiem dla lekarzy, który poszerzy świadomość na temat tej choroby cywilizacyjnej i wskaże, jak się przed nią uchronić.

Książka dostępna jest odpłatnie w formie papierowej i e-booka (PDF). Lekarzy zainteresowanych uzyskaniem więcej informacji prosimy o kontakt pod adresem: biuro@oilkrakow.org.pl

Po kliknięciu w obrazek poniżej dostępny jest spis treści.