Anonimowi Alkoholicy Intergrupa Małopolska

Anonimowi Alkoholicy Intergrupa Małopolska

Punkt Informacyjno – Kontaktowy (PIK)
ul. Dietla 74, 31-039 Kraków

+48 12 431 22 48; +48 502 437 567

info@aakrakow.pl

www.aakrakow.plwww.aa24.pl

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA  

ul. Krupnicza 11a

31-123 Kraków

Drodzy Państwo, prawdopodobnie słyszeli już Państwo o wspólnocie zwanej Anonimowi Alkoholicy, znanej lepiej jako AA. Wspólnota Anonimowych Alkoholików dokłada starań o to, aby jej program zdrowienia był powszechnie znany i dostępny dla wszystkich potrzebujących pomocy alkoholików.

Ważnym sposobem rozszerzania wiadomości o skuteczności AA są spotkania z przedstawicielami różnych grup zawodowych. Te wspólne działania mają na celu pomoc ludziom uzależnionym od alkoholu w odnalezieniu drogi do trzeźwego życia.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne którego celem jest przybliżenie informacji o ruchu AA które odbędzie się w dniu 14 września 2021 o godzinie 1700 , na ulicy Krupniczej 11A w Krakowie (Siedziba Okręgowej  Izby Lekarskie).

Grupa AA „Dr. BOB” od dnia 14.09.2021r. wznawia mityngi AA  które będą odbywać się w Izbie Lekarskiej w każdy wtorek w godzinach od 17.00 – 19.00

Anonimowi Alkoholicy zapewniają poufną pomoc osobom, które mają problemy z alkoholem i chcą przestać pić. AA to wspólnota osób uzależnionych od alkoholu której członkowie spotykają się w celu utrzymania trzeźwości własnej i pomagają innym w jej osiągnięciu.

Być może mają Państwo kontakt osobami z problemem alkoholowym, którym może zechcieliby Państwo zasugerować uczestnictwo w naszych spotkaniach. Chcielibyśmy  zaoferować Państwu pomoc i wsparcie grup AA w naszym regionie, aby dotrzeć do jak największej liczby ludzi, którzy mogą być uzależnieni od alkoholu.

Jeśli nie możecie przyjść na nasze spotkanie informacyjne a chcieliby Państwo zadać trzeźwiejącym alkoholikom jakiekolwiek pytania, wybierzemy odpowiednią osobę, która spotka się z Państwem w odpowiadającym Wam terminie. Osoba ta mogłaby również przybliżyć nasz ruch.

W przypadku gdyby wyrazili Państwo taką chęć bardzo proszę o kontakt telefoniczny lub e-maila, dane kontaktowe podane w nagłówku.

Z poważaniem, Anonimowi Alkoholicy

  Intergrupa AA „Małopolska”

  Region AA „Galicja”