Kształcenie

Kurs

Badania ankietowe w ramach rozprawy doktorskiej

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym w ramach realizacji pracy doktorskiej:

Zakres prac realizowanych w ramach doktoratu, obejmuje między innymi badania personelu medycznego. Celem badań jest poznanie opinii pracowników na temat stosowanych praktyk z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w podmiotach leczniczych. Moimi promotorami są: dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri, prof. uczelni oraz dr hab. inż. Marlena Piekut.

 

Narzędziem jest kwestionariusz ankiety skierowane do personelu medycznego pracującego w prywatnych i publicznych podmiotach leczniczych: https://forms.office.com/r/YjvzqKMUZp

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane w sposób zbiorczy wyłącznie na potrzeby przygotowania pracy doktorskiej