Kształcenie

Kurs

Bezpłatne szkolenie HTA – zaproszenie

Szanowni Państwo

Prometriq Akademia Zarządzania w oparciu o umowę z firmą Asseco Data Systems S.A. zaprasza pracowników podmiotów medycznych na bezpłatne szkolenie Wstęp do HB-HTA (Hospital Based Health Technology Assessment). Szkolenia realizowane są w formie webinarowej na platformie Webex. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej z indywidualnym zabezpieczeniem. Szkolenie kończy się zaliczeniem w formie ankiety elektronicznej, które upoważnia do uzyskania certyfikatu. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne dzięki finansowaniu ze strony Europejskiego Funduszu Szkoleniowego (EFS).

Terminy, program szkoleń oraz formularz rekrutacyjny: https://prometriq.pl/hb-hta/

Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie działa od 1998 roku. Menedżerom ochrony zdrowia proponujemy m.in.:

  1. Studia podyplomowe MBA – zarządzanie w ochronie zdrowia, https://prometriq.pl/mba-online-2/
  2. Studia podyplomowe Inspektor Ochrony Danych w Podmiocie Wykonującym Działalność Leczniczą, https://prometriq.pl/iod/
  3. Usługi monitorowania zgodności z RODO w ramach sieci certyfikowanych inspektorów ochrony danych RODONET, https://rodonet.pl/
  4. Bezpłatny udział w spotkaniach klubu MBA – dla wszystkich menedżerów zainteresowanych stałym rozwojem kompetencji, https://prometriq.pl/mba-klub-absolwenta/

Prometriq Akademia Zarządzania sp. z o.o.
Bohaterów Monte Cassino 15, 81-704 Sopot

Tel. 698-101-798

www.rodonet.pl

www.prometriq.pl

www.facebook.com/prometriq