Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

W dniu 16 listopada 2022 wiceprezes Izby Marzena  Ksel-Teleśnicka i wiceprezes Agata Dynkiewicz na zaproszenie doktora Sebastiana Goncerza koordynatora akcji “Bezpieczne Leczenie”,  wzięły udział w spotkaniu zorganizowanym w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Głównym punktem spotkania była prezentacja prawnika Martina Erichsena na temat Duńskiego Systemu Kompensacyjnego, wprowadzonego 30 lat temu w celu zadośćuczynienia finansowego pacjentom, którzy doznali uszczerbku zdrowia w trakcie leczenia.

Ważnym podkreślenia jest fakt, że system ten oparty na idei “no-fault” – nie szuka “winnego medyka” a oparty jest na przyjaznym, stosunkowo szybkim systemie przyznawania  odszkodowania dla pacjenta, w systemie postepowania administracyjnego, z możliwością odwołania się do sądu.

Bez wątpienia taki system tworzy nie tylko fundamenty bezpieczeństwa w placówkach opieki zdrowotnej, ale także zmniejsza ilość procesów sądowych.

Oczywiście można oczekiwać, że próby wprowadzenia w Polsce takiego systemu znajdzie przeciwników, bo firmy ubezpieczeniowe i kancelarie adwokackie niekoniecznie muszą być zadowolone.