Grodzki Urząd Pracy – mikropożyczki

Paraliż gospodarki spowodowany epidemią koronawirusa bardzo mocno dotknął polską mikroprzedsiębiorczość. Najmniejsze firmy, zatrudniające do 9 pracowników, oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek nie tylko zmagały się z utratą płynności finansowej, ale często musiały walczyć o przetrwani.

Już na początku kryzysu Miasto Kraków wdrożyło lokalny program wsparcia „Pauza”, a po uchwaleniu przez sejm tarczy antykryzysowej stało się realizatorem niektórych rządowych instrumentów pomocowych. Od początku kwietnia do końca sierpnia Grodzki Urząd Pracy w Krakowie udzielił 55 tys. mikropożyczek na łączną kwotę około 275 min zł. Środki te pozwoliły osobom samozatrudnionym i mikroprzedsiębiorcom, którzy nagle utracili możliwość uzyskiwania przychodów, pokryć przynajmniej bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Niestety dziś jeszcze nie możemy mówić o tych trudnościach w czasie przeszłym. W Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie wciąż działa infolinia dla osób chcących zasięgnąć informacji o warunkach uzyskania wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej. W naszym mieście aktywną działalność gospodarczą prowadzi około 120 tys. mikroprzedsiębiorców, w tym firm jednoosobowych. Istnieje zatem spora grupa podmiotów, które chociaż są uprawnione do mikropożyczki, nie skorzystały z tej formy wsparcia. Tymczasem przysługuje ona także w przypadku wznowienia działalności gospodarczej po okresie tymczasowego jej zawieszenia.

Pracownicy Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie służą wsparciem w ocenie indywidualnej sytuacji przedsiębiorców i doborze możliwych rozwiązań pomocowych. Więcej informacji znajduje się na stronie:

http://www.gupkrakow.pl/jezeli-nie-skorzystales-z-bezzwrotnej-mikropozyczki-zrob-to/

Grodzki Urząd Pracy