IX Konkurs Nalewek Własnej Receptury

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie wraz z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie mają przyjemność zaprosić członków zrzeszonych w wyżej wymienionych Izbach na dziewiątą edycję Konkursu Nalewki Własnej Receptury.

IX Konkurs Nalewek Własnej Receptury

Odbędzie się 19 listopada 2021 r. w Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy ul. Floriańskiej 25 w Krakowie. Rozpoczęcie o godzinie 17.00.
Wstęp wolny.

Organizatorzy konkursu zapraszają zarówno do wzięcia udziału w rywalizacji, jak i do uczestnictwa w degustacji. Rosnąca popularność konkursu, o czym świadczą liczne zgłoszenia w latach ubiegłym pozwala przypuszczać, że kolejna IX Edycja Konkursu Nalewek Własnej Receptury będzie cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem. Liczymy, że podobnie jak w latach ubiegłym zgłoszenia napłyną do nas z całej Polski i będą sprzyjały dalszej integracji członków obu Okręgowych Izb.

W konkursie mogą wziąć udział jedynie nalewki, które nie są dostępne w sprzedaży komercyjnej. Dwie próbki nalewki w ilości po minimum 200 ml można dostarczyć do:

– Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, ul. Kobierzyńska 98/68

– Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, ul. Krupnicza 11A

do dnia 18 listopada 2021 r. do godz. 15.00 do ale im wcześniej, tym lepiej! Liczba nalewek zgłaszanych do konkursu przez jednego uczestnika jest dowolna.
Osoby chcące uczestniczyć w konkursie w roli degustatora nalewek zobowiązane są powiadomić o tym fakcie Organizatora (ilość miejsc ograniczona).

Uczestników konkursu prosimy o zapoznanie się i pobranie regulaminu oraz karty zgłoszeniowej konkursu:

regulamin (pdf)
karta zgłoszeniowa (doc)

Z chwilą zaostrzenia się sytuacji epidemicznej Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania konkursu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!