biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Prawo

Komunikat w sprawie obowiązków dotyczących druków recept oraz unikalnych numerów identyfikujących recepty

Mając na uwadze podnoszone w środowisku lekarskim wątpliwości co do nowych zasad wystawiania recept ujętych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r.; po spotkaniu z Dyrekcją Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wskazać należy iż: Przypominamy, że w dniu 1 stycznia 2017 r. wygasły umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane.