Konferencja dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej z zakresu gastroenterologii.

W dniu 5 listopada pod kierownictwem Prof. dr hab. n. med. Danuty Owczarek, Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie gastroenterologii, odbyła się Konferencja dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej z zakresu gastroenterologii. Szkolenie dotyczyło najnowszej wiedzy z zakresu schorzeń przewodu pokarmowego oraz schematów diagnostycznych i terapeutycznych.
Konferencja została objęta honorowym patronatem Wojewody Małopolskiego oraz Prezesa #Okręgowej #Izby #Lekarskiej w Krakowie