Kształcenie

Kurs

Konferencja pn. „REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA JAKO FUNDAMENT W ZAKRESIE POMOCY POSZKODOWANYM PRZEZ COVID, SMOG I Z INNYCH POWODÓW UTRATY WYDOLNOŚCI ORGANIZMU”.

W dniu 20 sierpnia 2021 r. odbędzie się Konferencja pn. „REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA JAKO FUNDAMENT W ZAKRESIE POMOCY POSZKODOWANYM PRZEZ COVID, SMOG I Z INNYCH POWODÓW UTRATY WYDOLNOŚCI ORGANIZMU”.

Wydarzenie jest kontynuacją cyklicznych corocznych konferencji pod hasłem Ogólnopolska Konferencja pn.: „Finansowanie rehabilitacji pulmonologicznej w oddziałach szpitalnych i ośrodkach dziennych, a zanieczyszczenie powietrza – krakowski smog”. Jednakże ze względu na narastający problem epidemiologiczny dotyczący konieczności pomocy poszkodowanym przez COVID-19 w zakresie utraty wydolności płuc nastąpiła zmiana nazwy Konferencji.

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym tj. stacjonarnie: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Jakubowskiego 2, budynek A, sala wykładowa (parter) oraz on-line.  

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszę o odpowiedź zwrotną wraz z podaniem danych: imię, nazwisko, stanowisko/ dział oraz nazwę jednostki w której Państwo pracują. Zapraszamy również pozostałych Pracowników Państwa Jednostki do uczestnictwa w konferencji stacjonarnie lub on-line.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Uczestnikom za udział w Konferencji przysługuje 8 punktów edukacyjnych.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wystawiony po zakończeniu Konferencji. Zgłoszenie na konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Organizator nagrywa przebieg Konferencji dla celów dokumentacji i sprawozdawczości. Udział w Konferencji równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych i informacyjnych. Administratorem danych osobowych jest Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz prawo ich poprawiania oraz usunięcia.

Program Konferencji

W razie pytań proszę o kontakt.

Z poważaniem

Sylwia Zbieg

Kierownik ds. Organizacji i Informatyzacji

Małopolski  Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

32-310 Jaroszowiec

ul. Kolejowa 1a

tel. 32 642 80 90 wew. 18, 43

kom. 695 624 043