biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Kształcenie

Kurs

Kurs ALS (Advance Life Support Provider Course) – Nowy Sącz

Komisja Kształcenia Medycznego zaprasza na szkolenia z resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Szkolenia prowadzone będą w formie stacjonarnej.
Uczestniczyć w kursach mogą osoby w pełni zaszczepione.

Kurs ALS (Advance Life Support Provider Course)
– Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych
Intensywny dwudniowy kurs przeznaczony dla lekarzy. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej
i Polskiej Rady Resuscytacji według najnowszych wytycznych. Program kursu obejmuje wykłady
i ćwiczenia sytuacyjne na fantomach.
Jest to kurs certyfikowany przez Europejską Radę Resuscytacji (ERC) i Polską Radę Resuscytacji (PRC)
Opłata – 350 zł. Liczba punktów edukacyjnych: 18
Termin: 

 21 – 22.05.2022 r. (godz. 08.00-19.00)
Miejsce: Delegatura OIL w Nowym Sączu, ul. Kopernika 18, Nowy Sącz
Rejestracja: nowy.sacz@hipokrates.org