biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Kształcenie

Kurs

Kurs ALS (Advance Life Support Provider Course) – Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych

Intensywny dwudniowy kurs przeznaczony dla lekarzy. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej
i Polskiej Rady Resuscytacji według najnowszych wytycznych. Program kursu obejmuje wykłady
i ćwiczenia sytuacyjne na fantomach.
Jest to kurs certyfikowany przez Europejską Radę Resuscytacji (ERC) i Polską Radę Resuscytacji (PRC)
Opłata – 350 zł. Liczba punktów edukacyjnych: 18
Termin:  17 – 18.09.2022 r. (godz. 08.00-19.00)
Miejsce: Delegatura OIL Krośnie, ul. Niepodległości 2
Rejestracja: krosno@hipokrates.org