Kształcenie

Kurs

Kurs języka migowego – dofinansowanie

Szanowni Państwo 

Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS zwraca się z prośbą o upowszechnienie wśród swoich członków oraz osób współpracujących informacji o możliwości uzyskania indywidualnego dofinansowania do Kursu języka migowego PJM do 90%.

Lekarze często mają problem jak porozumieć się z pacjentem głuchym i jak udzielić mu pomocy. 

Kurs podstawowy trwa 60h (dydaktycznych) i obecnie z powodu epidemii prowadzony jest w formie wideokonferencji przy użyciu programu ZOOM. 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu np. od 16.00 do 20.00.
Kurs kończy się egzaminem i certyfikatem, ale osoby które nie chcą do niego przystępować otrzymają zaświadczenie. 

Koszt kursu wynosi: 800 zł, ale można uzyskać dofinansowanie w PFRON (osoby pełnosprawne) do 90% ceny. 
Dofinansowanie może uzyskać każda osoba, która ma kontakt z osobami z trudnościami w komunikowaniu się (niekoniecznie głuchymi), a lekarze mają taki kontakt bardzo często. 

Pomagamy w wypełnieniu wniosku, który znajdziecie Państwo TUTAJ

Informacje o kursach: https://www.pitagoras.org.pl/wniosek-pfron-kursy

W razie pytań zapraszamy do kontaktu. 

Z poważaniem

Piotr Krupa 

Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS

782 568 450