biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Kształcenie

Kurs

Kurs RATOWNICTWO MEDYCZNE

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie organizuje kurs specjalizacyjny Ratownictwo medyczne.

Kurs przeznaczony dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie wszystkich specjalizacji.

Terminy:
15 – 19.11.2021 r.
06 – 10.12.2021 r.

Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP, www.cmkp.edu.pl