biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Kształcenie

Kurs

Kurs Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym – Krosno

Komisja Kształcenia Medycznego zaprasza na szkolenia z resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Szkolenia prowadzone będą w formie stacjonarnej.
Uczestniczyć w kursach mogą osoby w pełni zaszczepione.

Kurs Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym
Jednodniowy kurs przeznaczony lekarzy dentystów. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej
i Polskiej Rady Resuscytacji według najnowszych wytycznych. Program kursu obejmuje wykłady
i ćwiczenia sytuacyjne na fantomach.
Tematyka szkolenia: Badanie pacjenta w stanie zagrożenia życia; Zabezpieczenie bezprzyrządowe
i przyrządowe dróg oddechowych; BLS, zastosowanie AED; Warsztaty (Uniwersalny algorytm ALS). Scenariusze symulacyjne: NZK – mechanizmy defibrylacyjne i niedefibrylacyjne, reakcja anafilaktyczna, wstrząs anafilaktyczny, ostry zespół wieńcowy, hypowolemia, astma.
Opłata – 150 zł. Liczba punktów edukacyjnych: 7
Termin:  
11.06.2022 r. (godz. 08.00-16.00)
Miejsce: Delegatura OIL w Krośnie, ul. Niepodległości 2, Krosno
Rejestracja: krosno@hipokrates.org