Liderzy Małopolski – laury dla medyków

         24 października br. w Auli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się doniosła uroczystość wyróżnienia Liderów Konkursu na Najlepsze Przedsięwzięcia w Małopolsce w latach 2019, 2020, 2021.   

         Organizatorem tej dość niezwykłej rywalizacji na płaszczyźnie nauki, kultury, przemysłu, edukacji, ekologii, i innych dziedzin życia jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski powstałe w 1991 roku z inicjatywy Kazimierza Barczyka i przez niego kierowane. Natomiast laureaci Konkursu (zwani Liderami Małopolski) to każdego roku 10 różnych inicjatyw. Z powodu pandemii w tym roku uroczyście wyróżniono laureatów z trzech minionych lat.

         Laureatami zostali: w 2019 roku Akademia Górniczo-Hutnicza (w 100-lecie powstania za zasługi dla nauk technicznych w Polsce); w 2020 roku – „Pracownicy Ochrony Zdrowia w Walce z Pandemią Covid-19”; a w 2021 roku – Zamek Królewski na Wawelu za „zrealizowanie 30-letniego cyklu rewaloryzacji”.

W imieniu środowisk medycznych za wyróżnienie dziękował m.in. prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Robert Stępień.

Dziękując za wyróżnienie dr Robert Stępień powiedział m.in. „(…) pragnę podkreślić, iż my wszyscy pracownicy medyczni, wyliczeni i niewyliczeni tutaj, wzięliśmy udział nie tyle w „najlepszym przedsięwzięciu Małopolski” 2020 roku, co w ogromnej akcji ratowania zdrowia dorosłych mieszkańców, zagrożonych światową pandemią Covid-19. Praktycznie, bez ostrzeżenia, nagle jako środowisko, znaleźliśmy się w 2020 roku na pierwszej linii frontu. I zgodnie z tą przenośnią przyszło ratować zdrowie mieszkańców w warunkach zagrożenia życia własnego i swoich bliskich. (…) A przypominam to, bo wszyscy Liderzy Małopolski stali się w tych warunkach cywilnymi bohaterami naszego województwa, działającymi  na rzecz postępu mimo ogromnych przeszkód”.