biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Otwarte Mistrzostwa OIL w Łodzi w strzelectwie sportowym

Komisja Sportu i Rekreacji OIL w Łodzi, w porozumieniu z Komisją ds. Sportu NRL zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów z całej Polski na zawody do Okręglicy koło Sieradza.
Strzelnica myśliwska w Okręglicy jest obiektem otwartym, której gospodarzem jest Koło Łowieckie nr 1 „Knieja”, PZŁ w Sieradzu.
Do udziału w zawodach nie są wymagane uprawnienia do posiadania własnej broni ani licencji zawodniczej PZSS. Dla zawodników PZSS, zawody są punktowane zgodnie z przepisami PZSS.
Maksymalna ilość zawodników to 120 lekarzy. Liczy się zatem kolejność zgłoszeń.
Szczegóły na stronie: