Podziękowania za list gratulacyjny z okazji 75-lecia Związku Lekarzy Polskich w Chicago.