biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Poradnik dla lekarzy i ośrodków dot. RDTL

Szanowni Państwo,

w imieniu Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej przekazujemy poradnik dla lekarzy i placówek medycznych – RATUNKOWY DOSTĘP DO TECHNOLOGII LEKOWYCH (RDTL).  

Jednocześnie, do materiału dołączamy Komunikat Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego br. w sprawie nowych zasad funkcjonowania procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

PORADNIK (KLIKNIJ…)

KOMUNIKAT (KLIKNIJ…)

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL

Naczelna Izba Lekarska

ul. Sobieskiego 110

00-764 Warszawa

tel. 22 559 13 24, 35

e-mail: sekretariat@hipokrates.org