Posiedzenie Komisji Stomatologicznej – Rytro

W dniach 28-30 października 2022 odbyło się naukowo-samorządowe posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie. W hotelu Perła Południa w Rytrze spotkało się blisko 150 lekarzy dentystów krakowskiej Izby Lekarskiej i zaprzyjaźnionych Izb. Za wieloletnie zasługi w pracy samorządowej statuetkę, nagrodę im. Andrzeja Janusza Fortuny odebrała Pani Doktor Jolanta Kieres.
 
Część naukową zapewnili wyśmienici wykładowcy akademiccy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pani Prof. Jolanta Pytko-Polończyk, dr n.med. Krzysztof Gronkiewicz. Dr Wojciech Kożuch przedstawił praktyczne podejście do stomatologii, „Od endodoncji do implantologii”. W części samorządowej sesja radiologiczna moderowana przez pana Edwarda Araszkiewicza i sesja prawna prowadzona przez Pana mecenasa Tomasza Hubera i mecenasa Tomasza Pęcherza dostarczyła lekarzom praktycznych wskazówek odnośnie nowych przepisów i rozporządzeń.