Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 r.ż. – Konkurs ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w oparciu o uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”, która została podjęta przez Radę Miasta Krakowa w dniu 30 stycznia 2019 r., Prezydent Miasta Krakowa ogłosił konkurs ofert na realizację w 2020 roku programu polityki zdrowotnej pn.: „Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 r.ż.  

W związku z powyższym, przekazuję do wykorzystania adres strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, pod którym dostępne jest Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa oraz treść Ogłoszenia wraz z załącznikami dot. programu szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 r.ż.  

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=130519

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=130823

Realizacja dodatkowych szczepień przeciw grypie jest niezbędna z uwagi na sytuację epidemiczną. Wielu ekspertów przewiduje pojawienie się jesienią drugiej fali epidemii COVID-19, która zbiegnie się z sezonem zachorowań na grypę, co może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Mając na uwadze powyższe szczepienia przeciw grypie powinny stać się priorytetem każdego mieszkańca, w szczególności osób powyżej 65 r.ż.

Termin składania ofert upływa w dniu 31 sierpnia 2020 r. o godz. 15.00.