biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Dla lekarzy

Stypendia Naczelnej Rady Lekarskiej

Szanowni Państwo,

od 2021 r. funkcjonuje nowy system składania wniosków o przyznanie stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej na rozwój zawodowy lekarzy do 35 roku życia.

Stypendia są przyznawane jednorazowo w kwocie do 10 tys. złotych. Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na staże, kursy i warsztaty w ośrodkach zagranicznych oraz polskich.

Wnioski można składać pod adresem: https://stypendia.nil.org.pl/, znajdują się tu również wszelkie informacje odnośnie stypendiów.

Pozdrawiam

Michał Bulsa

Przewodniczący Komisji Stypendialnej NRL