Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 2020″ rozdane – Prezes NRL „Osobowością Medyczną Roku 2020

14 stycznia odbyła się gala konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”, którego najważniejszą nagrodę w kategorii „Osobowość Medyczna Roku” otrzymał Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja.

Laudację wygłosił (z odtworzenia) Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki, w której podkreślił m.in., że prof. Matyja sprostał czasowi pandemii, czasowi przewodzenia naszemu środowisku z godnością i sprawnością organizacyjną chirurga, którym jest na co dzień.

Pełne wystąpienie jest dostępne na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej: https://nil.org.pl/aktualnosci/5264-statuetki-sukces-roku-w-ochronie-zdrowia-2020-rozdane

Przyjmując statuetkę z rąk Prezesa Wydawnictwa Termedia Janusza Michalaka, Prezes NRL powiedział, że jest to ogromne wyróżnienie i podziękował Marszałkowi Grodzkiemu za ciepłe słowa od „kolegi chirurga”. Wyrazy uznania i wdzięczności skierował m.in. do swojego zespołu II Katedry Chirurgii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rektora UJ, Dyrektora krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego, koleżanek i kolegów z Naczelnej Rady Lekarskiej, samorządów zawodów medycznych. Dziękując żonie i dzieciom, zażartował – od prawie 40 lat tolerują takiego faceta jak ja, który ma dwie kochanki: chirurgię i izbę lekarską.

W przemówieniu Prezes nawiązał do „tragicznego” ze względu na pandemię 2020 r., podkreślając, że mimo ciężkiej sytuacji polscy medycy stanęli na wysokości zadania. Nagrodę zadedykował całemu środowisku – to wyróżnienie jest dla Was – dla wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników, farmaceutów i innych zawodów medycznych. To Wy jesteście Osobowościami Roku.

Na koniec swojego wystąpienia, Prezes NRL zwrócił się do pacjentów, których zapewniał, że byliśmy i jesteśmy dla Was. I nigdy Was nie opuścimy.

Nagranie wystąpienia Prezesa NRL pojawi się na naszej stronie w przyszłym tygodniu.

Tymczasem, zapraszamy do zapoznania się z innymi materiałami dot. konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”:

https://www.termedia.pl/mz/Prof-Andrzej-Matyja-Praca-spoleczna-mnie-pochlania,40981.html

https://www.termedia.pl/mz/Statuetki-Sukcesu-Roku-w-Ochronie-Zdrowia-2020-trafily-do-,40990.html

https://www.medexpress.pl/andrzej-matyja-osobowoscia-medyczna-roku/80263

https://www.pap.pl/centrum-prasowe/791908%2Csukces-roku-w-ochronie-zdrowia-2020-liderzy-medycyny-wyniki-konkursu.html

https://bml.pl/artykuly/medycyna/prezes-nrl-prof-andrzej-matyja-osobowoscia-medyczna-roku

https://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/marcin-jedrychowski-z-tytulem-menedzera-roku-2020-w-ochronie-zdrowia/

https://www.su.krakow.pl/nasz-szpital/aktualnosci/dyrektor-jedrychowski-menedzerem-roku

https://cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/aktualnosc/2654

 Z wyrazami szacunku,

 Dział Mediów i Komunikacji NIL

 Naczelna Izba Lekarska

 ul. Sobieskiego 110

 00-764 Warszawa

 tel. 22 559 13 24, 35

 e-mail: sekretariat@hipokrates.org