Sympozjum International Society for the History of Radiology (ISHRAD)

W dniach 7-8 października 2022, w Krakowie, odbyło się sympozjum International Society for the History of Radiology (ISHRAD). ISHRAD to bardzo opiniotwórcze towarzystwo naukowe zajmujące się historią radiologii. Organizatorami imprezy były Katedry Radiologii i Historii Medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacja Polradiologia Viva. Patronat honorowy sprawowali prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, rektor UJ prof. Jacek Popiel oraz prof. Tomasz Grodzicki, prorektor UJ ds. Collegium Medicum. Partnerami były – Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie i Towarzystwo Lekarskie Krakowskie.

Fot. Jan Zych

Fot Jerzy Sawicz