twittr_btn_oilkrk

biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Szczepienie przeciwko Covid-19

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Wszystkie placówki medyczne (zarówno podmioty medyczne jak i praktyki lekarskie i stomatologiczne, posiadające i nieposiadające kontrakt z NFZ) mogą do dnia 15.01.2021 r. zgłosić swój personel medyczny i niemedyczny do tzw. szpitali węzłowych, które będą przeprowadzały szczepienia przeciwko Covid-19 w pierwszej kolejności (termin”0”). (Szpitale węzłowe do 18.12.2020 w zakresie własnych pracowników).

Wykaz szpitali węzłowych w woj. małopolskim i podkarpackim TUTAJ (kliknij…)

Na terenie Krakowa mamy porozumienie ze Szpitalem Specjalistycznym im. S. Żeromskiego.

Żeby się zgłosić należy przygotować wykaz pracowników zawierający imię i nazwisko + pesel oraz informację czy jest to pracownik medyczny czy niemedyczny oraz wypełnić oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

link do ww. oświadczenia TUTAJ (kliknij…)

W wykazie należy wskazać jedną osobę do kontaktu: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Lekarzy i Lekarzy dentystów prowadzących indywidualne praktyki prosimy o zebranie się w lokalne grupy i sporządzenie grupowych wykazów z takim samym podziałem: pracowników medycznych i niemedycznych.

Wykazy należy przesłać mailowo na adres mskorski@zeromski-szpital.pl

W innych rejonach niż Kraków prosimy o kontakt z rejonowym szpitalami węzłowymi, które są w wykazie powyżej. 

Z pozdrowieniami

Robert Stępień