Kształcenie

Kurs

„Szczepionki przeciwko Covid-19 – aktualny stan wiedzy”

W imieniu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego zapraszamy na wykład dr hab. n. farm. Agnieszki Zagórskiej zatytułowany: „Szczepionki przeciwko Covid-19 – aktualny stan wiedzy”, który odbędzie się w dniu 20 stycznia (środa) 2021 o godz. 15.00. Treść tego wykładu, który przedstawi dr hab. n. farm. Agnieszka Zagórska jest szczególnie ważna ze względu na istnienie ruchów „antyszczepionkowych” jako element pozytywnej edukacji. Zwłaszcza w obecnej sytuacji należy wykazać szczególną rozwagę, bo niestety przestępcy już próbują sprzedawać szczepionki sfałszowane. Należy też również podkreślić duże znaczenie zachowania tzw. „zimnego łańcucha dystrybucji”, żeby nikomu nie dawać powodu do kwestionowania jakości szczepionek i konieczności przeprowadzania szczepień.

Członek ZG PTFarm

Prezes PTFarm O/Kraków

Prof. dr hab. n. farm. Włodzimierz Opoka

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a51a072f9eb834cff9678ad6582dd8d1c%40thread.tacv2/1610361308318?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%228d44b89f-b20c-4f1b-9c84-90edd02bba85%22%7d