Kształcenie

Kurs

Szkolenie biegli sądowi

Szanowni Państwo,

W imieniu Ośrodka ds. opiniowania sądowo – lekarskiego i orzecznictwa Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Śląskiej Izby Lekarskiej serdecznie zapraszamy do udziału w SZKOLENIU DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH I BIEGŁYCH SĄDOWYCH.

Kurs składa się z trzech modułów i realizowany jest w trybie weekendowym. Rekrutacja elektroniczna za pośrednictwem strony internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej –

https://izba-lekarska.org.pl/izba-dla-ciebie/ksztalcenie/kursy/doskonalace/doskonalace/szkolenie-dla-kandydatow-na-bieglych-sadowych-i-bieglych-sadowych-2

Szkolenie prowadzone będzie za pomocą technik i metod kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej ClickMeeting.

Za udział w wydarzeniu przyznawane są punkty edukacyjne.

Z poważaniem,

Łukasz Baron
Kierownik Ośrodka Kształcenia Podyplomowego
K: 693 186 121 S: 32 60 44 227
E: l.baron@izba-lekarska.org.pl izba-lekarska.org.pl