biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Kształcenie

Kurs

SZKOLENIE DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW W ZAKRESIE OPINIODAWSTWA  MEDYCZNEGO, W TYM OPINIOWANIA SĄDOWEGO Z ZAKRESU MEDYCYNY

SZKOLENIE DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW W ZAKRESIE OPINIODAWSTWA  MEDYCZNEGO, W TYM OPINIOWANIA SĄDOWEGO Z ZAKRESU MEDYCYNY
Termin: 15 – 16.10.2022 r.  godz. 09.00 – 16.00
Miejsce: Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, ul. Krupnicza 11 A
Punkty edukacyjne: 11

Program szkolenia (Kliknij…)