biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Szkolenie „Lekarz jako uczestnik postępowań w sprawach o błędy medyczne” 13 października 2022 r. MCKP UJ – CM

Szanowni Państwo!

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

zaprasza do udziału w szkoleniu praktycznym
Lekarz jako uczestnik postępowań w sprawach o błędy medyczne

Celem szkolenia jest omówienie praktycznych reguł zachowania się lekarza na sali sądowej.

W programie między innymi:

  • Lekarz jako świadek i podejrzany, w postępowaniu karnym przed prokuraturą i sądem oraz dyscyplinarnym przed okręgową izbą lekarską
  • Lekarz jako świadek i pozwany w postępowaniu cywilnym, wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
  • Praktyczne wskazówki dotyczące specyfiki pozycji procesowej – lekarz jako świadek, lekarz jako podejrzany

Szkolenie prowadzone w warunkach odtwarzających salę sądową.

Wykładowcy:

radca prawny Paweł Rataj, radca prawny Tomasz Huber, radca prawny Klaudia Wróbel-Polaczkiewicz, detektyw Bartłomiej Adamski.

Szkolenie ma charakter jednodniowy, stacjonarny, odpłatny.

Odbędzie się 13 października 2022 r. w Interdyscyplinarnym Ośrodku Szkoleniowym MCKP UJ CM, ul. Kopernika 40 w Krakowie – Biała Chirurgia

Udział w szkoleniu upoważnia do uzyskania 8 punktów edukacyjnych.

 

Informacje i rekrutacja:

Szczegółowy program – formularz zgłoszeniowy: Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego (uj.edu.pl)

mail: kopernika40.mckp@cm-uj.krakow.pl

telefon: (012)433-27-67

Do zobaczenia w Krakowie,

Tomasz Kajor

Koordynator Interdyscyplinarnego Ośrodka Szkoleniowego CM – Kopernika 40