biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Kształcenie

Kurs

Szkolenie Refundacji leków 

Szanowni Państwo, 

  

w imieniu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach online, organizowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w ramach projektu szkoleniowego: ,,Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej”. 

  

W załączeniu przekazuję Zaproszenie do uczestnictwa w przedmiotowych szkoleniach.  

  

W tym miejscu pozwolę sobie zapewnić, iż przygotowana przez nas oferta szkoleniowa, obejmująca szkolenia z zakresu: 

 

Refundacji leków 

  

szkolenie online 

 

21 kwietnia 2022 r. 

  

  

może stać dla Państwa źródłem bezcennej wiedzy, ciekawych pomysłów, jak również posłużyć jako platforma służąca wymianie dotychczasowych Państwa doświadczeń, związanych z realizacją zdań w obszarze zdrowia publicznego.  

  

  

Celem kształcenia jest zapoznanie słuchacza z podstawowymi zagadnieniami medycyny opartej na dowodach (ang. evidence based medicine, EBM) oraz oceny technologii medycznych (ang. health technology assesment, HTA), a także ich rolą w systemie ochrony zdrowia. 

  

Każdy uczestnik szkolenia zostanie zaznajomiony ze sposobami finansowania w Polsce leków oraz świadczeń gwarantowanych. Zapozna się z procesem refundacyjnym, oceną skuteczności oraz określaniem kosztów terapii. Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z rolą Agencji, ułatwienie wyszukiwania informacji dot. finansowanych technologii oraz ich skuteczności i bezpieczeństwa. Każdy uczestnik wyposażony zostanie w podstawową wiedzę z zakresu analiz klinicznych i ekonomicznych. 

  

  

Szkolenie dedykowane jest: dla podmiotów tworzących system ochrony zdrowia w Polsce (Akademia HTA) – pracownicy podmiotów leczniczych, w tym kadry zarządzającej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, pracownicy organów założycielskich dla szpitali i innych podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, płatnika publicznego oraz przedstawicieli organizacji pacjentów. 

  

  

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dot. szkolenia, dostępnymi na stronie projektowej: https://power.aotm.gov.pl/refundacja_lekow.php 

  

  

Formularz do pobrania: https://power.aotm.gov.pl/  

  

Regulamin szkoleń: https://power.aotm.gov.pl/info.php 

  

  

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 887-830-678 lub pod adresem mailowym szkolenia@aotm.gov.pl 

 
   

  


 

Projekt szkoleniowy „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).