Kształcenie

Kurs

Szpital Uniwersytecki Kraków szkolenie dla lekarzy

Szpital Uniwersytecki w Krakowie rozpoczął rekrutację na szkolenie umożliwiające uzyskanie kwalifikacji z Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w ramach Projektu „Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez edukację kadr systemu ochrony zdrowia” nr POWR.05.04.00-00-0175/19.

Pełne informację dostępne są na stronie internetowej: https://www.su.krakow.pl/kariera/szkolenia-kursy

Szkolenie w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie jest skierowane do:

  • lekarzy specjalistów, lekarzy bez specjalizacji, lekarzy w trakcie specjalizacji realizujących świadczenia zdrowotne dla dzieci i młodzieży, w tym również lekarze pracujący w podstawowej opiece zdrowotnej oraz w szpitalnych oddziałach ratunkowych
  • osób z województwa małopolskiego oraz świętokrzyskiego
  • osób posiadających predyspozycje osobowe, zainteresowania i motywację konieczną
  • w pomaganiu osobom z zaburzeniami psychicznymi
  • osób zatrudnionych (tzn. zaangażowanych na podstawie umowy o pracę bez względu na wymiar etatu oraz na podstawie umowy cywilno-prawnej z wyłączeniem umowy o wolontariat) w publicznym systemie opieki zdrowotnej, oświaty, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, jednostkach pomocy społecznej

Szkolenie odbędzie się we wrześniu w formie dwóch weekendów zjazdowych, w trybie on-line (11-12 września oraz 25-26 września), łącznie 15 h wykładów oraz 15 h ćwiczeń.