W dniach 23 – 24 września br.  odbyła się XXI Ogólnopolska Konferencja „Polka w Europie”. Celem tych dorocznych spotkań jest edukacja dziennikarzy z zakresu medycyny i problematyki ochrony zdrowia oraz interdyscyplinarna wymiana opinii. Jednym z patronów konferencji od lat jest Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie.