biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Kształcenie

Kurs

„Współpraca Lekarza i Farmaceuty w świetle Ustawy o Zawodzie Farmaceuty”

Zapraszamy na webinarium:
„Współpraca Lekarza i Farmaceuty w świetle Ustawy o Zawodzie Farmaceuty”
Termin: 23.06.2022 r.  godz. 19.00 – 21.00
Szkolenie online za pomocą platformy ClickMeeting
Prelegent: Prawnik Monika Bartwicka
Punkty edukacyjne: 2
Rejestracja: ksztalcenie57@hipokrates.org

Tematyka: Nowa rzeczywistość prawna zawodów medycznych w kontekście zmian jakie wprowadziła Ustawa o zawodzie farmaceuty. Podczas spotkania zostaną poruszone kwestie prawne jakie wprowadziła Ustawa o zawodzie farmaceuty w kontekście współpracy lekarza i farmaceuty. Omówione zostaną również zagadnienia związane z opieką farmaceutyczną, prawami pacjenta(w kontekście Ustawy  o zawodzie farmaceuty oraz Ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta).