Z prac Komisji ds. współpracy zagranicznej i obcokrajowców

W dniu 23 czerwca br. odbyło się pierwsze spotkanie Okręgowej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej i Obcokrajowców IX kadencji, podczas którego ustalono ramowy plan pracy Komisji na najbliższe cztery lata. 

Omówiono charakter i kierunek, jaki OILK chciałaby obrać we współpracy międzynarodowej poprzez nawiązanie lub odnowienie kontaktów z izbami lekarskimi krajów ościennych, jak również przez dołączenie do międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń lekarskich.

Poruszono kwestię utworzenia patronatu wyjazdów zagranicznych oraz możliwość organizacji misji humanitarnych dla lekarzy OILK. 

Zaplanowano także spotkanie z lekarzami obcokrajowcami należącymi do OILK celem integracji.

Komisja planuje również organizację spotkania z byłymi lub obecnymi członkami OILK, którzy praktykują za granicą dla wymiany doświadczeń ze współpracy z tamtejszymi izbami lekarskimi. 

Kolejne posiedzenie Komisji zaplanowano na 14 września br.