Kształcenie

Kurs

Zapraszamy na cykl szkoleń z kompetencji miękkich

Komisja Kształcenia Medycznego zaprasza na cykl szkoleń z kompetencji miękkich. Szkolenia prowadzone będą w formie warsztatowej za pomocą platformy online zoom, pozwalając na pełną interakcję uczestników spotkań.
 

Temat: Jak zadbać o zdrowie psychiczne  i swój dobrostan w trakcie pandemii
Termin: 28 maja 2020 r.  godz. 16.00 – 19.00
Prowadząca: Prof. dr hab. Alicja Gałązka 

Wciąż napływające nowe informacje o zagrożeniu chorobą i coraz dłużej trwająca izolacja społeczna i stres uruchamiają w nas specyficzne schematy myślenia i mechanizmy obronne.   Pojawia się naturalny  lęk, który pobudza nasze funkcje poznawcze do zwiększonej aktywności, większej wybiórczości związanej z tematem. Uruchamiamy mechanizmy błędnego myślenia, które często pociągają za sobą nieadekwatne zachowania, brak empatii i wzmożoną agresję.

Jak dbać o równowagę emocjonalną i homeostazę psychiczną i fizyczna w dobie korona wirusa? Jak pełniej korzystać z własnych zasobów i mądrze nimi zarządzać, by wzmacniać swoją odporność psychiczną i fizyczną.  Jak motywować siebie i innych by nie ulegać destruktywnej prokrastynacji?


Punkty edukacyjne: 3
Rejestracja: ksztalcenie57@hipokrates.org

Temat: Elastyczność psychologiczna i rezyliencja w pracy lekarza
Termin: 4 czerwca 2020 r.  godz. 16.00 – 19.00
Prowadząca: Prof. dr hab. Alicja Gałązka 

Czym jest elastyczność psychologiczna? W skrócie możemy powiedzieć, że jest to umiejętność bycia obecnym w teraźniejszej chwili, z pełną otwartością na własne doświadczenie oraz podejmowanie działań zgodne z własnymi wartościami. Cytując Russa Harrisa: „Jest to umiejętność bycia obecnym, otwierania się i robienia tego, co ma znaczenie”. Elastyczność psychologiczna wiąże się z lepszą jakością naszego życia. Umiejętność tę rozwija się m.in. pracując z modelem ACT (Terapia Akceptacji i Zaangażowania). Praca lekarza i lekarza dentysty związana jest z nieustannym stresem i obciążeniem. Elastyczność i odporność psychologiczna  to umiejętności  przydatne w radzeniu sobie ze stresem i trudnymi emocjami.

Punkty edukacyjne: 3
Rejestracja: ksztalcenie57@hipokrates.org

Temat: Medycyna narracyjna i spersonalizowana
Termin: 10 czerwca 2020 r.  godz. 16.00 – 19.00
Prowadząca: Prof. dr hab. Alicja Gałązka 

Medycyna narracyjna ogrywa coraz istotniejszą rolę we współczesnych relacjach pacjent–profesjonalista. Połączenie jej zasad z powszechnie obowiązującymi zasadami EBM i EBNP stanowi nową jakość praktykowania opieki medycznej. Medycyna narracyjna, skupiając się na indywidualności pacjenta, stanowi odpowiedź na przedmiotowe traktowanie chorego sprowadzające go do sumy zjawisk bio-medycznych przy pomijaniu psycho-społecznego i kulturowego aspektu jego funkcjonowania. Praktykowanie narracji obejmuje słuchanie opowieści pacjenta obejmujących biograficzny, psychologiczny i społeczno-kulturowy kontekst choroby
i radzenia sobie z nią, a także narrację prowadzoną przez profesjonalistów w oparciu o ich doświadczenia zawodowe w kontaktach z pacjentami. Medycyna narracyjna nie zastępuje tradycyjnej medycyny opartej na dowodach, lecz stanowi jej uzupełnienie, bowiem otwartość na humanistyczne aspekty choroby pomaga w uzyskaniu wielu informacji, które są istotne dla procesu terapeutycznego, a mogłyby zostać pominięte w przypadku postrzegania pacjenta wyłącznie w aspekcie zaburzeń bio-medycznych.

Punkty edukacyjne: 3
Rejestracja: ksztalcenie57@hipokrates.org

Temat: Psychologia pozytywna w pracy lekarza
Termin: 18 czerwca 2020 r.  godz. 16.00 – 19.00
Prowadząca: Prof. dr hab. Alicja Gałązka 

Psychologia pozytywna oparta jest na przekonaniu, że ludzie pragną czegoś więcej niż tylko końca cierpienia.  W przeciwieństwie do tradycyjnej psychologii zajmującej się przede wszystkim próbą zrozumienia i wyleczenia takich zaburzeń psychicznych jak: depresja, lęki, fobie czy uzależnienia, psychologia pozytywna skupia się na dążeniu do uczynienia ludzkiego życia bardziej satysfakcjonującym, wpiera w rozwoju indywidualnych zdolności, pomaga osiągać szczyty własnych możliwości, samorealizację i spełnienie. Psychologia pozytywna jest wykorzystywana w pracy z pacjentem oraz stanowi podstawę do rozwijania pozytywnych doświadczeń i dobrostanu lekarza.


Punkty edukacyjne: 3

Rejestracja: ksztalcenie57@hipokrates.org

Temat: Eudajmonia czyli o psychologii szczęścia  w pracy lekarza
Termin: 25 czerwca 2020 r.  godz. 16.00 – 19.00
Prowadząca: Prof. dr hab. Alicja Gałązka 

Szczęście to jedno z najtrudniejszych do zdefiniowania słów. W naszym codziennym życiu spotykamy różne definicje szczęścia. Co sprawia ,że czujemy się szczęśliwi? Szczęście to życie w zgodzie z samym sobą, to poczucie sprawstwa, to docenianie magicznych chwil w naszej teraźniejszości, to pielęgnowanie pozytywnych emocji i robienie tego co ważne. W ujęciu psychologii pozytywnej szczęście jest utożsamiane z dobrostanem rozumianym jako pozytywne samopoczucie i ogólna satysfakcja ze swojego życia. W omawianym modelu szczęście jest traktowane jako efekt uboczny określonego sposobu funkcjonowania. To wypadkowa stylu życia, który w wersji optymalnej powinien uwzględniać doświadczanie pozytywnych emocji, zaangażowania oraz poczucia sensu. Zatem – po pierwsze powinno być to życie przyjemne, po drugie – zaangażowane i po trzecie – sensowne. Te trzy ścieżki mają doprowadzić nas do szczęścia. Badania psychologiczne dowodzą, że chociaż  wszystkie są ważne dla naszego samopoczucia i każda w odrębny sposób jest powiązana z poziomem dobrostanu, to jednak tylko życie zaangażowane i sensowne przekłada się na trwałe zasoby. Dzięki życiu zaangażowanemu i sensownemu budujemy sieć kontaktów społecznych i rozwijamy swoje kompetencje. Jak to zaimplementować w praktykę lekarską, jak sprawić  byśmy częściej odczuwali szczęście i lepiej budowali własne zasoby psychiczne niezbędne w pracy z pacjentem.

Punkty edukacyjne: 3

Rejestracja: ksztalcenie57@hipokrates.org