Kształcenie

Kurs

Zaproszenie na Konferencję V Barbórkowe Spotkanie Geriatryczne – Postępy Geriatrii

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej – „V Barbórkowe Spotkanie Geriatryczne – Postępy Geriatrii”, która odbędzie się  5 grudnia br.
Podczas tegorocznej edycji konferencji, z udziałem wybitnych polskich geriatrów, zostaną poruszone m.in. zagadnienia dotyczące geriatrii w dobie pandemii COVID-19.
Konferencja prowadzona będzie za pomocą technik i metod kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej ClickMeeting.

Poniżej link ze szczegółami dotyczącymi Konferencji:

https://izba-lekarska.org.pl/o-izbie/aktualnosci/v-barborkowe-spotkanie-geriatryczne-postepy-geriatrii-online

Z wyrazami szacunku,

 Łukasz Baron
Kierownik Ośrodka Kształcenia Podyplomowego

         S: 32 60 44 227