biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Staż

Przewodnik: „Skończyłem studia – co dalej?”

Po ukończeniu studiów, należy odbyć obowiązkowy staż podyplomowy.
W Izbie należy uzyskać prawo wykonywania zawodu oraz skierowanie na odbycie stażu podyplomowego.

KROK 1

W celu rozpoczęcia procedury otrzymania PWZ w celu odbycia stażu podyplomowego w Izbie Lekarskiej należy zgłosić się do Działu Rejestr (parter). Tam uzyskamy niezbędne informacje i druki.

W zależności od posiadanego obywatelstwa składamy dokumenty zawarte na poniższych stronach:

• Staż podyplomowy – lekarze z obywatelstwem polskim


• Staż podyplomowy – lekarze cudzoziemcy

Dokumenty otrzymują Państwo na uroczystym wręczeniu, którego termin zostanie podany niebawem na naszej stronie oraz FB.
Uwaga! Prawo Wykonywania Zawodu można odebrać wyłącznie osobiście.

KROK 2

W celu rozpoczęcia procedury uzyskanie miejsca stażowego należy zgłosić się do Działu Staży Podyplomowych (parter) w Izbie Lekarskiej. Tam uzyskamy niezbędne informacje oraz aktualną listę miejsc stażowych.

Szczegółowe informacje odnośnie wymaganych dokumentów znajdą państwo na poniższej stronie:

Zasady uzyskania miejsca stażowego na terenie działania OIL w Krakowie

Termin składania podań o przyznanie miejsca stażowego dla osób, którzy zamierzają rozpocząć staż od 1 października upływa z dniem 14 sierpnia.

UWAGA!

Dokumenty niezbędne do otrzymania miejsca stażowego oraz ograniczonego prawa wykonywania zawodu MOŻNA SKŁADAĆ RÓWNOLEGLE.

Osoby zamieszkałe na terenie Delegatur Izby mogą składać dokumenty w ich Biurach.

Powodzenia na stażu!