biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Kształcenie

Uzyskanie miejsca stażowego na terenie OIL Kraków

Lekarze oraz lekarze dentyści ubiegający się o przyznanie miejsca stażowego winni złożyć w biurze (po umówieniu się telefonicznie lub w formie skanów) do Komisji Staży Podyplomowych następujące dokumenty:

 1. podanie o przyznanie miejsca stażowego z określeniem przynajmniej dwóch preferowanych placówek znajdujących się na liście podmiotów uprawnionych do przeprowadzania szkoleń podyplomowych ( lista dostępna na stronach Urzędu Marszałkowskiego)
 

Wzór podania o przyznanie miejsca stażowego (doc 175 kb)

Przydatne odnośniki:

Ilość dostępnych miejsc stażowych w podmiotach uprawnionych do zawierania umów z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego w 2021r. – Małopolska (kliknij…)

Ilość dostępnych miejsc stażowych w podmiotach uprawnionych do zawierania umów z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego w 2021r. – Delegatury Krośnieńska i Przemyska (kliknij…)

 1. zaświadczenie o uzyskanej średniej arytmetycznej z ocen w trakcie odbywania studiów wydane przez stosowny Dziekanat uczelni medycznej – do wglądu
 2. potwierdzenie posiadania stałego zameldowaniu na terenie OIL Kraków – do wglądu (zaświadczenie z Urzędu Meldunkowego do wglądu)

  UWAGA
  Lekarze chcący odbywać staż w Jednostkach z woj. Małopolskiego muszą posiadać zameldowanie stałe na terenie woj. Małopolskiego z terenu działania OIL Kraków.
  Lekarze chcący odbywać staż w Jednostkach z woj. Podkarpackiego muszą posiadać zameldowanie stałe na terenie woj. Podkarpackiego z terenu działania OIL Kraków.

  Mapa obszaru działania OIL Kraków: https://oilkrakow.pl/category/struktura-organizacyjna/

Uwaga!

Nie ma znaczenia na ile wcześniej lekarz się zameldował, ważne by z chwilą składania dokumentów oraz przez cały okres stażu posiadał takie zameldowanie.

Termin składania podań o przyznanie miejsca stażowego dla osób, którzy zamierzają rozpocząć staż od 1 marca 2021 r. upływa z dniem 31 stycznia 2021 r.

Termin składania podań o przyznanie miejsca stażowego dla osób, którzy zamierzają rozpocząć staż od 1 października 2021 r. upływa z dniem 14 sierpnia 2021 r.

Jednocześnie przed rozpoczęciem stażu podyplomowego (przed rozpoczęciem stażu, a nie przed złożeniem podania o staż) należy uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Bliższe informacje w temacie dotyczącym zasad uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarze z obywatelstwem polskim i członków państw UE, lekarze cudzoziemcy.

Do pobrania:

 

ANKIETA „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza stażystę” 

 

ANKIETA „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza dentystę stażystę”

 

 W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z biurem Komisji Staży Podyplomowych:

a.chuchmacz@hipokrates.org

tel. +48 12 619 17 13