Stanowisko Prezydium NRL

Stanowisko Prezydium NRL w sprawie regulacji prawnej zobowiązującej lekarzy do pracy w jednym podmiocie