Dla lekarzy

Instrukcja dla absolwentów dot. konta w systemie SMK

Z uwagi na obecną sytuację rekomenduje się składanie dokumentów drogą elektroniczną poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą w platformie ePUAP: /OILKrakow/SkrytkaESP

Informacje dot. działania skrzynki: https://oilkrakow.ple-urzad/ (kliknij...)

Absolwenci, którzy chcą uwierzytelnić konto w systemie SMK prosimy o założenie profilu zaufanego i przesyłanie wniosków wraz z załączonym skanem zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu oraz dokumentu tożsamości poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Uwierzytelnienie konta to jest pierwszy krok i nie jest tożsame ze złożeniem wniosku o egzamin.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Rejestrem Lekarzy tel. 12 6191716  e-mail: rejestr57@hipokrates.org

W  wyjątkowych sytuacjach będzie możliwość osobistego złożenia dokumentów po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu.

Instrukcja zgłoszenia Absolwenta do LEK/LDEK

1)Osoba chcąca przystąpić do LEK/LDEK zakłada konto w SMK w możliwie jak najkrótszym czasie https://smk.ezdrowie.gov.pl/

2)Po otrzymaniu zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu, Absolwent składa wniosek poprzez SMK o nadanie roli „Absolwenta” ( w przypadku zaświadczenia niezbędny jest numer tego zaświadczenia).Następnie konieczne będzie potwierdzenie tożsamości oraz uprawnień niezbędnych do posiadania konta. W tym celu Absolwenci udają się osobiście z oryginałem zaświadczenia o ukończeniu studiów lub z dyplomem oraz dowodem tożsamości w celu zatwierdzenia wniosku do wybranej przez siebie w systemie SMK izby lekarskiej

2a)Osoba, która ukończyła co najmniej 10 semestrów z sześcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim, oraz osoba, która ukończyła co najmniej 8 semestrów z pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym  winna uzyskać zaświadczenie wydane przez uczelnię potwierdzające fakt zaliczenia  odpowiednio 10 lub 8 semestrów.

Uwierzytelnienia konta „Student kierunku lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego” dokonuje izba lekarska właściwa ze względu na siedzibę uczelni prowadzącej kształcenie na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym  

3)Po nadaniu uprawnień w izbie lekarskiej, Absolwenci rejestrują się na LEK/LDEK wg formularza, który będzie dostępny w systemie SMK

Wyżej wymieniona procedura NIE JEST związana z przyznaniem Prawa Wykonywania Zawodu oraz aplikowaniem na staż podyplomowy.

Wykaz dokumentów wymaganych do uzyskania prawa wykonywania zawodu na staż podyplomowy dostępny jest na stronie internetowej OIL w Krakowie: https://oilkrakow.pldla-lekarzy/

Ponadto zalecamy założenie profilu zaufanego ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta który w przyszłości ułatwi wszelkie procedury związane z korzystaniem z systemu SMK oraz m.in. rejestracją praktyk w OIL.