RODO

RODO

Szanowni Państwo,

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie wyznaczyła Inspektora ochrony danych.
Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie
oraz wykonywania praw przysługujących Państwu na mocy Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych w skrócie „RODO”.

Inspektorem ochrony danych jest Pan Mariusz Pudlik.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:

  • adres e-mail: iod@oilkrakow.org.pl
  • telefon: +48 602 782 551

W przypadku korespondencji kierowanej do IOD pocztą tradycyjną  na adres:

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

ul. Krupnicza 11A, 31-123 Kraków

prosimy o dopisek: Inspektor ochrony danych, IOD lub z dopisanie imienia i nazwiska IOD.

Informacja ogólna o przetwarzaniu danych osobowych przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie – kliknij aby otworzyć

Ogólna polityka ochrony danych osobowych w  Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie- kliknij aby otworzyć