twittr_btn_oilkrk

biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

E-skierowanie – ważne informacje

Szanowni Państwo,  Przypominamy, że już za niespełna 3 miesiące (8.01.2021) wchodzi w życie obowiązek wystawiania skierowań w postaci elektronicznej. Katalog skierowań wystawianych w formie elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej od 8.01.2021 definiuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15.04.2019 roku: o   ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych, o   leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o … Czytaj dalej

Komunikat dotyczący funkcjonalności P1 dla recept 75+

Szanowni Państwo Na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się komunikat dotyczący przesunięcia terminu uruchomienia funkcjonalności dla recept 75+. Proszę o zapoznanie się z jego treścią Mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran Prezes ORA w Krakowie Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia … Czytaj dalej

Zgodnie z komunikatem MZ specjaliści będą mogli wystawiać recepty z S od 1.10.2020r

Obecnie upoważnionymi do wystawiania recept „S” są : Lekarz udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej; Pielęgniarka udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej uprawniona do wystawiania recept; Lekarz dowolnej specjalności, który posiada prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania (recepty dla siebie albo dla … Czytaj dalej

Komunikat dotyczący funkcjonalności P1 dla recept 75+

22.06.2020 Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590) niniejszym ogłasza się, że uruchomienie funkcjonalności, o której mowa w art. 43a ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze … Czytaj dalej

E-recepta – ważna informacja

Wdrożenie reguł weryfikacyjnych w zakresie e-recepty po stronie Systemu e-zdrowie (P1) Szanowni Państwo Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) informuje, że: Zgodnie z komunikatem przekazanym dostawcom oprogramowania gabinetowego (https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/zmiana-terminu-wdrozenia-regul-walidacyjnych) w dniu 6 czerwca 2020 r. po stronie Systemu e-zdrowie (P1) zostaną włączone reguły weryfikacyjne (ustawione w trybie „błąd” tj. e-recepta która nie spełnia wszystkich reguł walidacyjnych … Czytaj dalej

Szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

CSIOZ kontynuuje w 2020 roku bezpłatne szkolenia z EDM W 2020 roku Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia kontynuuje w ramach Akademii CSIOZ projekt szkoleniowy „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”. W ramach projektu pracownicy podmiotów … Czytaj dalej

E-recepta – częste pytania

Jak długo ważna jest e-recepta? Przypominamy, że co do zasady e-recepta jest ważna 30 dni, ale są i takie, które są ważne 7, 120 lub 365 dni. Żeby e-recepta była ważna rok, lekarz musi to zaznaczyć. E-recepty na niektóre leki mają z góry określony termin ważności: najmniej czasu masz na wykupienie antybiotyku — tylko 7 dni … Czytaj dalej

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Przypominamy, iż  zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2019r. poz. 408, t.j z dnia 1.03.2019r. z póź. zm.) dokumentacja medyczna w formie elektronicznej będzie wprowadzana etapowo. Elementy dokumentacji medycznej, które winny być prowadzone w formie elektronicznej określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018r. … Czytaj dalej