KSZTAŁCENIE

Punkty edukacyjne

DOSKONALENIE ZAWODOWE - Punkty edukacyjne

Doskonalenie zawodowe – punkty edukacyjne

Komisja Kształcenia Medycznego ORL w Krakowie przypomina, że zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarze i lekarze dentyści mają zarówno prawo jak i obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego.

Formy doskonalenia zawodowego, liczbę tzw. „punktów edukacyjnych” jakie można uzyskać za ich realizację oraz sposób weryfikacji określa:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

Dopełnienie przez lekarza obowiązku doskonalenia zawodowego rozlicza się w następujących po sobie okresach rozliczeniowych obejmujących 48 miesięcy.

Uznaje się, że lekarz dopełnia obowiązku doskonalenia zawodowego jeżeli w okresie rozliczeniowym uzyskuje co najmniej 200 punktów edukacyjnych.

W celu uzyskania potwierdzenia dopełnienia obowiązku doskonalenia lekarz i lekarz dentysta powinien złożyć w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie, lub właściwej Delegaturze OIL (Nowy Sącz, Krosno, Przemyśl) dokumenty, poświadczające zdobyte przez niego punkty edukacyjne wraz z indeksem doskonalenia zawodowego, w którym lekarz dokumentuje przebieg kształcenia ustawicznego. Dokumenty te po zweryfikowaniu zostaną zwrócone.

Prosimy o chronologiczne ułożenie zaświadczeń w teczce, na stronie tytułowej której powinny się znaleźć  następujące dane:

imię i nazwisko,

aktualny adres korespondencyjny,

tel. kontaktowy,

adres e-mail.

Dokumenty (zaświadczenia, dyplomy, itp.) do rozliczenia punktów edukacyjnych należy przesłać pocztą na adres:
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, ul. Krupnicza 11 A, 31-123 Kraków
lub zeskanowane mailem na adres: ksztalcenie57@hipokrates.org

Wraz ze zwracanymi dokumentami lekarz otrzyma zaświadczenie, na podstawie którego będzie mógł uzyskać adnotację w Prawie Wykonywania Zawodu o dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego wraz z ostateczną liczbą uzyskanych punktów edukacyjnych.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy osobom, które jeszcze tego nie uczyniły o odebraniu dokumentów złożonych w Izbie Lekarskiej celem rozliczenia punktów edukacyjnych.