O izbie

Struktura organizacyjna

Struktura Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Najwyższym organem Izby jest Okręgowy Zjazd Lekarzy, a w okresie między zjazdami działalnością kieruje Okręgowa Rada Lekarska.

Prezes  Okręgowej Izby Lekarskiej –  jest wybierany w wyborach bezpośrednich przez Okręgowy Zjazd Izby,

– kieruje pracą Prezydium i ORL,

– reprezentuję Izbę

– podpisuje uchwały Rady i Prezydium Rady wspólnie z Sekretarzem

– może upoważnić innych Członków Rady oraz pracowników Biura do reprezentowania oraz do podejmowania czynności na rzecz Izby,

– zarządza funduszem dyspozycyjnym i reprezentacyjnym

– podejmuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Śląskiej Izby Lekarskiej

Organy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie: