biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Dla lekarzy

Legitymacje lekarskie

Legitymacje lekarskie

           

W związku z dużym zainteresowaniem legitymacjami lekarskimi informujemy:

  • Legitymacja Lekarska nie jest “zamiennikiem” Prawa Wykonywania Zawodu podczas załatwiania spraw administracyjnych.
  • Legitymacja Lekarska nie upoważnia do przyjęć poza kolejnością w celu uzyskania porady lekarskiej, ale winna być według nas przyczynkiem do jak najżyczliwszego potraktowania Koleżanek i Kolegów, szczególnie Lekarzy Seniorów, w myśl zasad dobrych obyczajów.

Główną ideą jej wydawania przez OIL jest podkreślenie przynależności Państwa do naszej korporacji, a przede wszystkim potwierdzenie faktu bycia lekarzem, pomocne w załatwieniu różnorakich spraw.

Wszystkich chętnych do otrzymania legitymacji prosimy o przesłanie aktualnego zdjęcia w formie cyfrowej na adres: rejestr57@hipokrates.org).

Wydajemy również legitymacje lekarskie dla stażystów, które sa ograniczone czasowo i podlegają zwrotowi po ukończeniu stażu podyplomowego.

Legitymacje są przesyłane listem poleconym na adres wskazany w Rejestrze Lekarzy.

Ważne:

Legitymacje wydawane są bezpłatnie dla członków OIL w Krakowie. Jedynym warunkiem wydania jest regularne opłacanie składki członkowskiej.