biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

PRAKTYKA LEKARSKA

Instrukcja rejestracji praktyk zawodowych

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej od 1 kwietnia 2013 r. lekarz, lekarz dentysta nie może zarejestrować praktyki lekarskiej, dokonać zmian we wpisie dotyczącym praktyki już istniejącej czy wykreślić praktyki z rejestru składając dokumentację w postaci papierowej.

Wszelkie czynności wykonuje się poprzez stronę Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (www.rpwdl.csioz.gov.pl )

Zanim lekarz będzie mógł złożyć wniosek w ten sposób musi posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany. Jest on potrzebny, żeby wypełniony wniosek mógł być zweryfikowany przez właściwą Izbę Lekarską.

Uwaga! Wniosek bez załączników wraca do lekarza nie rozpatrzony.

Krok pierwszy – uzyskanie bezpiecznego profilu zaufanego:

1. zakładamy profil zaufany: https://pz.gov.pl/pz/index  (wybieramy polecenie „zarejestruj się”)

lub tutaj: https://login.gov.pl/login/howTo

– po założeniu konta składamy wniosek o profil zaufany.
– następnie, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z Punktów Potwierdzających, których lista dostępna jest na stronie https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList
Po potwierdzeniu tożsamości można posługiwać się profilem zaufanym.

2. lub uzyskujemy podpis elektroniczny – bliższe informacje na stronie Ministerstwa Gospodarki:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/dlaczego-warto-zalatwiac-sprawy-urzedowe-przez-biznes-gov-pl-i-jak-to-zrobic/profil-zaufany-i-podpis-elektroniczny-zalatwianie-spraw-online-na-biznes-gov-pl-oraz-innych-serwisach-administracji

Krok drugi rejestracja w RPWDL:

• wchodzimy na stronę Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (http://rpwdl.csioz.gov.pl/ )
• wybieramy opcje ZAREJESTRUJ a następnie (UWAGA WAŻNE) zaznaczamy kropkę/opcję Rodzaj podmiotu: “Praktyka Zawodowa”

Następnie

lekarz który po raz pierwszy rejestruje praktykę – po zalogowaniu do portalu RPWDL wybiera z menu (lewy górny róg) zakładkę „nowy wniosek praktyka lekarska” a następnie „utwórz wniosek o rejestrację indywidualnej praktyki”.

lekarz, który ma już zarejestrowaną praktykę (posiada założoną Księgę Rejestrową), i chce dokonać aktualizacji swojej księgi, żeby móc pracować w systemie musi jednorazowo uzyskać tzw. uprawnienia do ksiąg. Takie uprawnienia nadają Izby Lekarskie. W tym celu po zalogowaniu się do portalu RPWDL szukają Państwo polecenia – „wniosek o nadanie uprawnień”, który wymaga podpisu profilem zaufanym. Izba Lekarska weryfikuje wniosek i nadaje uprawnienia – o czym dowiecie się Państwo z automatycznego komunikatu, który przyjdzie na Państwa maila.

Po uzyskaniu tej wiadomości należy zalogować się ponownie w portalu RPWDL, wybierać z menu (lewy górny róg) zakładkę „utwórz wniosek praktyka lekarska” a następnie „wniosek o zmiany” (prawy dolny róg) i zaktualizować swoją księgę (dodać nowe miejsca działalności, wykreślić nieaktualne dane, zawiesić praktykę itp.)

Przed składaniem jakiegokolwiek wniosku prosimy zapoznać się ze spisem załączników wymaganych przy rejestracji danej formy praktyki:

Załączniki

Rejestracja gabinetu – we wniosku zaznaczamy kod 98 (indywidualna) lub 99 (specjalistyczna)

1. Wniosek elektroniczny
2. Skan rachunku wpłaty za rejestrację praktyki
– 109 zł – wpis do rejestru
– 55 zł – zmiana wpisu w rejestrze
3. Skan dokumentu PWZ (dla członków innych Izb Lekarskich)

Wykreślenie gabinetu z rejestru wymaga wypełnienia oświadczenia dotyczącego miejsca przechowywania dokumentacji medycznej: (załącznik) i załączenie go do elektronicznego wniosku.

Praktyka wyłącznie w miejscu wezwania “wizyty domowe”  kod 95 (indywidualna) lub 96 (specjalistyczna):

1. Wniosek elektroniczny
2. Skan rachunku wpłaty za rejestrację praktyki
– 109 zł – wpis do rejestru
– 55 zł – zmiana wpisu w rejestrze
3. Skan dokumentu PWZ (dla członków innych Izb Lekarskich)

Praktyka wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego kod 93 (indywidualna) lub 94 (specjalistyczna):

1. Wniosek elektroniczny
2. Skan pierwszej strony umowy z podmiotem leczniczym lub promesa zawarcia takiej umowy
3. Skan rachunku wpłaty za rejestrację praktyki
– 109 zł – wpis do rejestru
– 55 zł – zmiana wpisu w rejestrze
4. Skan dokumentu PWZ (dla członków innych Izb Lekarskich)

Opłaty za rejestrację praktyki dokonywać można codziennie w kasie izby w godzinach pracy Biura OIL, bądź na numer konta bankowego:

Bank PEKAO S.A.
25 1240 4650 1111 0000 5149 2553

Ważne!

Przypominamy, że:
1. Wniosek o wpis do rejestru wypełnia lekarz, który:
– dopiero rozpoczyna po raz pierwszy praktykę
– ma zarejestrowaną praktykę na terenie jednej  izby lekarskiej ale chce rozpocząć prowadzenie praktyki na terenie innej izby
2. Wniosek o wpis zmian w rejestrze wypełnia  lekarz, który:
– chce zmienić adres istniejącej praktyki
– chce dopisać dodatkowy adres prowadzenia praktyki
– chce dopisać dodatkową formę prowadzenia praktyki np. ma praktykę w miejscu wezwania a chce dorejestrować jeszcze praktykę w zakładzie leczniczym
– chce np. zmienić zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, telefon do praktyki, przekształcić praktykę z indywidualnej na specjalistyczną, poinformować, że zmieniła się nazwa zakładu leczniczego, chce zmienić adres do korespondencji, chce zawiesić praktykę lub wykreślić tylko jeden z adresów
3. Wniosek o wykreślenie z rejestru wypełnia lekarz, który całkowicie rezygnuje z prowadzenia praktyki.

Wniosek-rezygnacja-Wzór