Rejestracja

Rejestracja i uzyskanie PWZ

Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza/Lekarza Dentysty – na czas odbywania stażu podyplomowego

Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza/Lekarza Dentysty – po stażu podyplomowym i egzaminie LEP/LDEP

Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza/Lekarza Dentysty – “odnowienie” dokumentu, który utracił ważność

Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza/Lekarza Dentysty – pozostałe przypadki

Uproszczony dostęp do wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty

Cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej

Cudzoziemcy spoza obszaru Unii Europejskiej

Pozostałe sprawy rejestracyjne


W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Rejestru Lekarzy:

rejestr57@hipokrates.org

tel. +48 12 619 17 16