Apel Nr 1 Prezydium ORL do Ministra Zdrowia

Apel w sprawie przywrócenia finansowania testów PCR w kierunku SARS-Co-V-2

Apel Nr 1 Prezydium ORL w Krakowie z dnia 27.07.2022