Apel Nr 35/20/P-VIN
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 20 listopada 2020 r.

do Ministra Zdrowia w sprawie zmiany przepisów dotyczących kierowania lekarzy do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii