APEL Nr 36/20/P-VIII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 20 listopada 2020 r.

do Ministra Zdrowia w sprawie lekarzy powoływanych przez wojewodów do stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie albo zakażonych wirusem SARS-CoV-2